داده نگار هاست

جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


   


قیمت دامین

پسوند تعداد سال هزینه ثبت هزینه انتقال هزینه تمدید
.com 1 $14 $14 $14
.net 1 $15 $15 $15
.org 1 $16 $16 $16
.info 1 $21 $21 $21
.biz 1 $20 $20 $20
.ws 1 $21 $21 $21
.de 1 $13 $13 $13
.cc 1 $40 $40 $40
.co.uk 1 $14 $14 $14
.ir 1 $4 $4 $4
.co.ir 1 $5 $5 $5
.ac.ir 1 $5 $5 $5
.tel 1 $14 $14 $14
.co 1 $30 $30 $30
.net.ir 1 $4 $4 $4

زبان:

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو